Pris på helgetur:

 

 

 

 

Prisane er rekna ut ifrå ekstra reisutgifter frå enkelte lag til særskilde leirstader. Buss t/r Bergen-Romarheim er inkludert i prisen. Andre reiseutgifter kjem i tillegg.

 

Lenka for påmelding er for tida ikkje aktiv. Ta kontakt med ditt lokallag for å høyre når neste helgetur er planlagt.