Pris på helgetur:

Prisane er rekna ut ifrå ekstra reisutgifter frå enkelte lag til særskilde leirstader. Buss t/r Bergen-Romarheim er inkludert i prisen. Andre reiseutgifter kjem i tillegg.