Pris på helgetur: 500 kr

 

(prisutjamning bli oppdatert:)

Prisutjamning er rekna ut ifrå ekstra reisutgifter frå enkelte lag til særskilde leirstader. Reiseutgifter kjem i tillegg.

 

Lenka for påmelding er for tida ikkje aktiv. Sjå CISV Hordaland si Facebook-side eller Instagram, eller ta kontakt med ditt lokallag for å høyre når neste helgetur er planlagt.